Jastrzębska Spółka Kolejowa
Ostatnia aktualizacja strony: 15.03.2024, 09:19

Witamy na podmiotowej stronie

Biuletynu Informacji Publicznej Jastrzębskiej Spółki Kolejowej Sp. z o.o.

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu-Zdroju 44-330, ul. Górnicza 1. Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/14674/07/769 Do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. została wpisana w dniu 05.06.2001 r. pod nr KRS 0000017437. Regon: 273848477, NIP: 633-196-04-12

Podstawą prawną funkcjonowania spółki są:

  • ustawa z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami),
  • akt notarialny z dnia 06 lutego 1998 r. nr repetytorium A 698/98 wraz z aktualizacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.

ul. Górnicza 1
44-330 Jastrzębie-Zdrój

32 476 43 12

7:00 - 15:00

NIP: 633-196-04-12
REGON: 273848477

do góry