Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2013 roku

Kapitały własne na dzień 31-12-2013  wynosiły 90 052 816,39 zł :
kapitał podstawowy      83 005 500,00 zł
zyski zatrzymane (wg MSR)  7 047 316,39 zł
w tym całkowite dochody netto   1 255 104,07 zł
Aktywa ogółem wynoszą 99 469 749,07 zł w tym :
Aktywa trwałe wynoszą   82 202 412,74 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 17 267 336,33 zł
Podział zysku netto za rok obrotowy 2013 ( 1 267 881,07 zł)
wypłata dywidenty dla wspólników 317 000,00 zł
kapitał rezerwowy 950 881,07 zł

                   

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry