Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2012 roku

Kapitały własne na dzień 31-12-2012 wynosiły 89 052 782,32 zł w tym:
kapitał podstawowy 83 005 500,00 zł
zyski zatrzymane (wg MSR) 6 047 282,32 zł
w tym całkowite dochody netto 799 308,38 zł
Aktywa ogółem wynoszą 98 447 592,07 zł w tym :
Aktywa trwałe wynoszą  81 109 979,81 zł
Aktywa obrotowe wynoszą  17 337 612,26 zł
Podział zysku netto za rok obrotowy 2012 ( 850 246,38 zł)
wypłata dywidenty dla wspólników 255 070,00 zł
kapitał rezerwowy 595 176,38 zł

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry