Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2011 roku

   
Kapitały własne na dzień 31-12-2011 wynosiły 88 253 479,94 zł w tym:
kapitał podstawowy 83 005 500,00 zł
zyski zatrzymane (wg MSR) 5 247 973,94 zł
całkowite dochody netto    (184 025,30 zł)
Aktywa ogółem wynoszą  95 998 372,13 zł w tym :
Aktywa trwałe wynoszą 80 614 650,86 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 15 383 721,27 zł
Podział wyniku finansowego za rok 2011
 Straty w kwocie (184 025,30 zł) pokryć z zysków zatrzymanych  

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry