Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2010 roku

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2010 zamknął się kwotą w wysokości 4 462 066,35 zł (przy czym zysk brutto z działalności operacyjnej wyniósł 5 098 004,42 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2010 wynosiły 86 782 600,64 zł w tym:
kapitał podstawowy 37 690 000,00 zł
kapitał rezerwowy 45 315 500,00 zl
zysk netto 4 462 066,35 zł
strata z lat ubiegłych 684 965,71 zł
Aktywa ogółem wynoszą 92 339 460,26 zł w tym :
Aktywa trwałe wynoszą  79 647 989,80 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 12 691 470,46 zł
Podział wyniku finansowego za rok 2010  
pokrycie starty 684 965,71 zł
kapitał rezerwowy 3 080 000,00 zł
kapitał zapasowy 562 100,64 zł
wypłata z zysku dla pracowników 120 000,00 zł
dofinansowanie ZSFŚS 15 000,00 zł

 

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry