Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2009 roku

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2009 zamknął się kwotą straty w wysokości 1 652 551,95 zł (przy czym strata brutto z działalności operacyjnej wyniosła 1 801 881,99 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2009 wynosiły 37 005 034,29 zł w tym:
kapitał podstawowy 31 536 000,00 zł
kapitał zapasowy 612 586,24 zł
kapitał rezerwowy 6 509 000 zl
Aktywa ogółem wynoszą 40 215 114,65 zł w tym :
Aktywa trwałe wynoszą 34 301 538,31 zł
Aktywa obrotowe wynoszą 5 913 576,34 zł
Podział wyniku finansowego za rok 2009  
pokrycie starty z kapitału rezerwowego 355 000,00 zł
pokrycie straty z kapitału zapasowego 612 586,24 zł
pozostała strata w kwocie 684 965,71 zł pokryta z zysku za rok 2010

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry