Jastrzębska Spółka Kolejowa

Dochody i straty w 2008 roku

Wynik finansowy netto z działalności gospodarczej za rok 2008 zamknął się kwotą zysku w wysokości 464 564,54 zł (przy czym zysk brutto z działalności operacyjnej wynosi 472 404,71 zł).

Kapitały własne na dzień 31-12-2008 wynosiły 32 508 586,24 zł
kapitał podstawowy 31 536 000,00 zł
kapitał zapasowy 353 021,70 zł
kapitał rezerwowy 155 000,00 zl
Aktywa ogółem wynoszą 36 235 467,02 zł
Aktywa trwałe wynoszą 28 479 853,30 zł
Aktywa obrotowe wynoszą  7 755 613,72 zł
Podział wyniku finansowego za rok 2008  
kapitał rezerwowy 200 000,00 zł 
kapitał zapasowy 259 564,54 zł 
dofinansowanie do funduszu socjalnego 5 000,00 zł 

Metadane

Data publikacji : 28.10.2022
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony

do góry