Jastrzębska Spółka Kolejowa

Status prawny

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. powstała 1 kwietnia 1998r. na podstawie uchwały nr 29/II/98 Zarządu Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A. (JSW S.A. ) z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju.

Podstawa prawna:

Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. to spółka prawa handlowego z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju 44-330, ul. Górnicza 1.

Spółka zarejestrowana jest w Sądzie Rejonowym w Gliwicach - X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Sygn. akt GL.X NS-REJ.KRS/14674/07/769.

Do Krajowego Rejestru Przedsiębiorców, Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o. została wpisana w dniu 05.06.2001r. pod nr KRS 0000017437.

Regon: 273848477

NIP: 633-196-04-12

Podstawą prawną funkcjonowania spółki są:

  • ustawa z dnia 15 września 2000r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz.U. nr 94 poz. 1037 wraz z późniejszymi zmianami),
  • akt notarialny z dnia 06 lutego 1998r. nr repetytorium A 698/98 wraz z aktualizacjami ujawnionymi w Krajowym Rejestrze Przedsiębiorców

Metadane

Data publikacji : 21.11.2018
Data modyfikacji : 15.03.2024
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Tomczak

Opcje strony

do góry