Jastrzębska Spółka Kolejowa

Struktura własnościowa

Jastrzębska Spółka Kolejowa sp. z o.o. jest właścicielem przekazanych aportem przez JSW S.A. budynków, budowli i urządzeń służących do prowadzenia ruchu kolejowego oraz gruntów, na których te obiekty są zlokalizowane.

Jastrzębska Spółka Węglowa S.A. jest posiadaczem całości udziałów Spółki, tj. 310 163 udziałów o wartości nominalnej 500,00 zł każdy.

Kapitał zakładowy Spółki na dzień 24.03.2023 r. wynosi 155 081 500 zł 

Metadane

Data publikacji : 17.05.2021
Data modyfikacji : 25.05.2023
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator
Osoba modyfikująca informację:
Sebastian Tomczak

Opcje strony

do góry