Jastrzębska Spółka Kolejowa

https://bip.jsk.pl/jsk/rejestry-i-archiwa/8313,Rejestry-i-archiwa.html
28.02.2024, 13:57

Rejestry i archiwa

W JSK Sp. z o.o. prowadzone są następujące rejestry:

  • rejestr uchwał Zgromadzenia Wspólników
  • rejestr uchwał Rady Nadzorczej
  • rejestr uchwał Zarządu
  • rejestr umów, ugód, porozumień (elektroniczny)
  • rejestr zarządzeń 
  • rejestr faktur 
  • rejestr korespondencji
  • dzienniki i rejestry ewidencyjne

W Biurze Zarządu funkcjonuje składnica akt. Udostępnianie informacji. W tym wypadku reguluje to Instrukcja Archiwalna JSK Sp. z o.o.  (procedura udostępniania dotyczy akt znajdujących się w składnicy).

Metadane

Data publikacji : 21.11.2018
Podmiot udostępniający informację:
Jastrzębska Spółka Kolejowa Sp. z o.o.
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Osoba udostępniająca informację:
Administrator

Opcje strony